"Study" seascape - oil painting
StumbleUpon BlogThis!